Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το σχολείο μας για το έτος 2008 - 2009 υλοποιεί πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Δημιουργία Ιστοεξερεύνησης (WebQuest) για το όρος Μπέλες" Την περιβαλλοντική ομάδα αποτελεί το τμήμα Β1 του Γυμνασίου μας και οι καθηγητές Ιωάννης Σαμολαδάς, ΠΕ19 (συντονιστής) και Γιώργος Χατζηπαπανικολάου, ΠΕ04.02. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία από τους μαθητές μιας ιστοεξερεύνησης για το όρος Μπέλες. Η ιστοεξερεύνηση (Web Quest) είναι μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, κατά την οποία οι περισσότερες ή και όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήματος ή για τη σύνθεση μιας γνωστικής ενότητας, προέρχονται από το Διαδίκτυο.

Επίσκεψη στο ΚΠΕ Ποροΐων

Επίσκεψη στο ΚΠΕ Ποροϊων

 Στιγμή από τις δραστηριότητές μας

User login