Αρχή

ΜΠΕΛΕΣ

Μια περιήγηση στο βουνό, την ιστορία τους ανθρώπους.

Μια Ιστοεξερεύνηση η οποία δημιουργήθηκε από τους μαθητές του τμήματος Β1 του Γυμνασίου Κάτω Ποροΐων στα πλαίσια του προγράμματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2008 - 2009, με υπεύθυνους καθηγητές τους Ιωάννη Σαμολαδά, ΠΕ19 και Γιώργο Χατζηπαπαπανικολάου, ΠΕ04.02

User login