Στόχος

Στην εργασία αυτή που παρουσιάζουμε θα γνωρίσετε το όρος Μπέλες από διάφορες πλευρές. Αν και φαινομενικά σε πολλούς το όρος Μπέλες φαίνεται ασήμαντο και είναι απλά ένα βουνό που αποτελεί ένα απλό σύνορο, ωστόσο αυτό παίζει πολυ μεγάλο ρόλο στη ζωή τόσο των κατοίκων που ζούνε δίπλα σ' αυτό όσο και για την ίδια μας τη χώρα. Για να πραγματοποιήσετε αυτή τη γνωριμία θα χωριστείτε σε τρεις ομάδες η κάθε μια θα ασχοληθεί με τις διάφορες πτυχές προσέγγισης με το όρος Μπέλες. Οι ομάδες αυτές, χωρίς να είναι δεσμευτικό, θα είναι τρεις!

User login