Διαδικασία

Θα χωριστείτε σε τρεις ομάδες. Η κάθε ομάδα θα επιστεφθεί τις ιστοσελίδες που τις αναλογούν και θα συντάξει μία μικρή αναφορά - εργασία για την ενότητα που της έχει ανατεθεί. Επίσης μπορείτε να αναζητήσετε και πληροφορίες σε άλλες ιστοσελίδες και επιπλέον βρείτε και φωτογραφίες τις οποίες και θα συμπεριλάβετε στην εργασία σας. Στο τέλος όλες οι ομάδες μαζί θα ενώσετε τις επι μέρους εργασίες σε μία κοινή και ομοιόμορφη.
 
1η Ομάδα: Παράδοση - Οικονομικές δραστηριότητες - Ζωή
http://www.serrelib.gr/bellesgeo.htm http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=79&artid=103676&dt=04/10/1998 http://www.dimoskerkinis.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=21...
http://www.dimoskerkinis.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=6&...
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=79&artid=103676&dt=04/10/1998
 
2η Ομάδα: Ιστορία
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=79&artid=103676&dt=04/10/1998
http://el.wikipedia.org/wiki/Οχυρό_Ιστίμπεη
http://www.roupel.gr/index.html
http://www.serres.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid...
http://apolitik.pblogs.gr/2008/20080601.html
 
3η Ομάδα: Οικολογία
http://www.serrelib.gr/bellesgeo.htm
http://www.ornithologiki.gr/gr/sppe/gr022.php
http://www.sustourism.net/territories11.htm
http://www.callisto.gr/elliniko_fisiko_perivallon.php
 

User login