Τι θα θέλατε να αλλάξει στη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής

Περισσότερες Πρακτικές Εργασίες
0% (0 votes)
Περισσότερες Διδακτικές Ώρες
20% (1 vote)
Ποιο καλή οργάνωση γενικά του μαθήματος
0% (0 votes)
Περισσότερα διαλείμματα ανοικτά στους μαθητές
40% (2 votes)
Καλύτερη βαθμολογία
40% (2 votes)
Total votes: 5

User login