Η εργασια μας στο edmodo..!

το edmodo είναι μια ιστοσελίδα στην οποία επικοινωνείς με τα παιδιά της τάξης σου ή με τα παιδιά του σχολείου σου.

Τι μου αρέσει; n

Σε αυτήν την ιστοσελίδα μου αρέσει η επικοινωνία που έχουμε με τα παιδιά του σχολείου διότι έτσι μπορούμε να γνωριστούμε και να γίνουμε όλοι μια ομάδα.

τι δε μου αρέσει;
Το μόνο αρνητικό σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε προσωπικά με κάποιον.

τι μπορεί να μας στείλει ο καθηγητής μας μέσα από το edmodo; Διαγωνίσματα, quiz;

Ο καθηγητής μπορεί να μας στείλει οτιδήποτε στο edmodo που να έχει σχέση με το μάθημα;

Τι είναι το σακίδιο;
Είναι ο χώρος αποθήκευσης των εργασιών των παιδιών.

Όλγα Ζαντίδου - Φωτεινή Ευθυμιάδου - Βίκυ Δεληγιαννίδου

 

User login