ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ - ΜΑΪΟΣ 2018

ΠΡΑΞΗ 5Η

Θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών τριήμερης εκδρομής στο Βόλο-Πήλιο».

Σήμερα 02 Μαΐου 2018,ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Κ.Ποροΐων κ.Δημητρίου Αρδανιώτη, «Συγκροτείται επιτροπή αξιολόγησης προσφορών» για την τριήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ΄ Τάξης του Γυμνασίου Κ.Ποροΐων, που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο-Πήλιο στις 10,11 και 12 Μαΐου 2018,αποτελουμένη από τους:

• Αρδανιώτη Δημήτριο, Διευθυντή, ως Πρόεδρο.
• Σαββαΐδη Ιορδάνη, Καθηγητή ΠΕ02 του Γυμνασίου Κ.Ποροΐων, ως μέλος.
• Ράσση Μαρία, Καθηγήτρια ΠΕ02 του Γυμνασίου Κ.Ποροΐων, ως μέλος.
• Τσαλικίδη Πολύβιο, Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ως μέλος.
• Δανατζή Νικόλαο, μαθητή της Γ΄ Τάξης, Πρόεδρο του 15μελους Συμβουλίου των μαθητών, ως μέλος.

για να εξετάσει τις προσφορές που κατατέθηκαν για την τριήμερη εκδρομή της Γ΄ Τάξης στο Βόλο-Πήλιο στις 10,11 και 12 Μαΐου 2018.

Κατατέθηκαν οι παρακάτω προσφορές:

1. SIRRIS TOURS, Νικηφόρου Φωκά 6,Σέρρες:

Α. HOTEL PELION RESORT 4* ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ)
• 93,00 Ευρώ, ανά μαθητή με πρωϊνό
• 100,00 Ευρώ, ανά μαθητή με ημιδιατροφή
Β. HOTEL PORTARIA 4* ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ)
• 95,00 Ευρώ, ανά μαθητή με πρωϊνό
• 110,00 Ευρώ ανά μαθητή με ημιδιατροφή

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ερμού 29,Σέρρες:

Α. HOTEL XENIA RORTARIA 4* ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ)
• 90,00 Ευρώ, ανά μαθητή με πρωϊνό
• 100,00 Ευρώ ανά μαθητή με ημιδιατροφή
Β. HOTEL PORTARIA 4* ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ)
• 86,00 Ευρώ ανά μαθητή με πρωϊνό
• 102,00 Ευρώ ανά μαθητή με ημιδιατροφή

Μετά το άνοιγμα των προσφορών και αφού μελετήσαμε τους φακέλους λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους όρους προκήρυξης της τριήμερης εκδρομής στο Βόλο-Πήλιο

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

να δοθεί ομόφωνα η εκδρομή στο Ταξιδιωτικό ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., Ερμού 29, (100,00 Ευρώ, ανά μαθητή με ημιδιατροφή, HOTEL XENIA RORTARIA 4* , ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ).

Η επιλογή έγινε λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα παρακάτω κριτήρια:

α. Την ποιοτική αξιολόγηση του ξενοδοχείου.
β. Την οικονομική προσφορά.
γ. Τη δωρεάν ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και συνοδών καθηγητών που παρέχει το εν λόγω ταξιδιωτικό πρακτορείο.
δ. Ότι πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξουσιοδοτήθηκε για τις περαιτέρω ενέργειες διεκπεραίωσης.
Αφού λύθηκε η συνεδρίαση συντάσσεται και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο Διευθυντής

Τ.Υ.Σ.

Αρδανιώτης Δημήτριος Τα μέλη

Σαββαΐδης Ιορδάνης

Ράσση Μαρία

Τσαλικίδης Πολύβιος

Δανατζής Νικόλαος

Ακριβές Αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών Δ/ντη Γυμνασίου κ.Ποροΐων
Κ.Πορόια 02-05-2018

Ο Διευθυντής

Αρδανιώτης Δημήτριος

User login